26 września 2012

Ślęża, czyli magiczna góra po mojemu


Ślęża wznosi się na 718 m n.p.m.  i jest najwyższym szczytem Masywu Ślęży i Przedgórza Sudeckiego. Charakteryzuje się stosunkowo dużą wysokością względną – ok. 500 m.  Na szczyt prowadzi wiele szlaków - najwięcej z Sobótki. Wiodą tam też szlaki rowerowe oraz ścieżka archeologiczna oznaczona Ślężańskim niedźwiedziem.

Ślęża

14 września 2012

Gross Rosen, czyli kamienne piekło


Brama wjazdowa widziana od części więźniarskiej

Gross Rosen to  kolejny niemiecki obóz koncentracyjny  założony w czasie II wojny światowej.  Mieści się nieopodal wsi Rogoźnica (województwo dolnośląskie; niedaleko Wałbrzycha). Początek jego działalności przypada na 1940r. Wtedy był on tylko podobozem – filią Sachsenhausen. Główny czynnik jego lokalizacji to pobliskie kamieniołomy granitu. Właśnie  tam pracowali więźniowie Gross Rosen. Ale nie tylko. Pierwszy transport przybył do obozu w sierpniu 1940 roku. Początkowo ludzie byli podzieleni na dwa ‘zespoły’ – jedni budowali obóz (baraki i inne budynki), a drudzy pracowali w kamieniołomie.  W późniejszych czasach na terenie obozu pracowano także dla firmy ”Simens”, przeprowadzano też różnego rodzaju badania naukowe. 


W 1941r. Gross Rosen stał się samodzielnym obozem koncentracyjnym.  Ze względu na bardzo ciężką, 12-godzinną pracę, złe warunki bytowe, głodowe racje żywnościowe, liczne epidemie, za rygor esesmanów i częste egzekucje był on uważany za jeden z najcięższych obozów koncentracyjnych.  Pod koniec wojny Gross Rosen zaczęto rozbudowywać i powstała nowa część – oświęcimska, która miała pomieścić więźniów przetransportowanych właśnie stamtąd.


Jeżeli chodzi o skład narodowościowy więźniów to oczywiście przeważali Polacy i Żydzi. Zdarzali się również więźniowie sowieccy, z Francji oraz innych krajów europejskich.
W 1943 roku utworzono tutaj wychowawczy obóz pracy. Był on przeznaczony głównie dla młodych Niemców mających na koncie drobne przewinienia. Poprzez ciężką pracę mieli ‘odpokutować’ za swoje złe czyny.

Pozostałości po barakach

Obóz macierzysty Gross Rosen liczył sobie ponad 100 fili. Przeszło przez niego około 125 000 ludzi, z czego ok. 40 000 poniosło śmierć. Jednym z najcięższych okresów była ewakuacja obozu – tak zwany marsz śmieci. W czasie wielotygodniowych transportów, czy też pieszej podróży zginęło bardzo dużo osób.  Obóz zakończył swoją działalność pod koniec wojny – w 1945r. Niemcy uciekając stąd zniszczyli wszystkie dokumenty i akta. Na ten teren następnie weszli Rosjanie. Tu mieściło się przez 2 lata więzienie NKWD. Zniszczyli oni tak zwaną część SS-mańską, czyli tą przed bramą wjazdową. Reszta baraków została w większości rozebrana przez miejscową ludność – drewno było im przydatne do budowy domów, tak samo jak i inne pozostałości czy rzeczy codziennego użytku. Muzeum w Gross Rosen powstało dopiero w 1983r., dlatego też tak mało ocalało.  A do dzisiaj zachowały się elementy takie jak: brama wjazdowa do więźniarskiej części obozu (na niej widnieje napis „Arbeit macht frei” jednak nie wiadomo, czy rzeczywiście się tam mieścił – opinie więźniów są sprzeczne), murowane fundamenty baraków i niektóre podpiwniczenia, piec krematoryjny, dzwon obozowy, fragmenty ogrodzenia, plac apelowy a także ściana śmierci, czyli miejsce egzekucji. Przy niej rośnie stary dąb – już bez liści. Mówi się o nim „niemy świadek historii”. W muzeum zrekonstruowano barak, wieżę strażniczą oraz szubienicę.

Miejsce byłego krematorium

Bezlistny dąb i ściana śmierci

Piec krematoryjny

2 września 2012

Szrenica, czyli kolejny karkonoski szczyt


Szrenica – szczyt położony w Sudetach zachodnich, na wysokości 1362 m n.p.m. Najszybciej dostać się tam szlakiem lub kolejką ze Szklarskiej Poręby. Jeżeli chodzi o kolejkę to jej dolna stacja mieści się  w okolicy ulicy Turystycznej. Składa się ona z dwóch sekcji. Jest to kolejka krzesełkowa 2-osobowa. Jej długość to ok. 2700 m, a różnica poziomów to ok. 600 m. Ceny za wjazd i zjazd to 27 zł – normalny i 19 zł – ulgowy.  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...